Obchody 11 listopada

wpis w: Aktualności | 0

Adam Hareńczyk (prezes) i Ena Zychowicz złożyli w imieniu Ruchu 16 Postulatów wiązankę kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Krakowie, wpisując się tym w oficjalne, państwowe obchody Święta Niepodległości. Część członków stowarzyszenia Małopolski Bunt nie wzięła w nich udziału, stojąc na stanowisku, że świętowanie niepodległości razem z przedstawicielami obecnych antynarodowych „władz” jest niegodne.

Aktywiści MB, którzy wzięli udział w uroczystościach na placu Matejki uzasadniają swą decyzję tym, że tzw. „władze” nie mają prawa zawłaszczać narodowych świąt i nie mogą wypierać z przestrzeni publicznej innych jej uczestników; spór w tej kwestii trwa.

Natomiast gremialnie Małopolscy Buntownicy przybyli na VI Wiec Kamracki, który Rodacy Kamraci zorganizowali pod kopcem Kraka na Wzgórzu Lasoty w Krakowie. Wydarzenie poprowadził Marcin Osadowski – redaktor NPTV.pl.

Podczas wiecu domagano się uwolnienia Wojciecha Olszańskiego – lidera Kamratów i inicjatora Partii Kamrackiej – który bezprawnie, pozbawiony konstytucyjnie mu przynależnej możliwości obrony, został osadzony w więzieniu na Białołęce w Warszawie. Warto zaznaczyć, że aresztowanie miało miejsce zaledwie kilka dni przed krakowskim świętem, co w pełni wyjaśnia nikczemne intencje tzw. „władz”.

Podczas wiecu kamraccy aktywiści zbierali podpisy pod dwiema petycjami. Jedna dotyczyła poparcia powstania Partii Kamrackiej, druga – umieszczenia w Konstytucji RP zapisu, że bogactwa naturalne, które kryje polska ziemia, są własnością Polskiego Narodu. W dobie bezprecedensowej eskalacji grabieży dokonywanej przez polskojęzyczny rząd RP na Polakach to niezwykle ważny postulat, a wszystkich Czytelników niniejszego tekstu gorąco zachęcamy do podpisania petycji.

Wieczorem, przy płonących pochodniach, Marcin Osadowski, wraz z przedstawicielami organizacji patriotycznych, odegrał inspirowaną dramatem Stanisława Wyspiańskiego inscenizację symbolicznego Wyzwolenia Narodu Polskiego.

Każdy z Wieców Kamrackich to wydarzenie (skromnym zdaniem autora tego teksu) niezwykle ważne dla podtrzymania ducha polskości i sławiańskości; to wydarzenie, które daje nadzieję i siłę na kolejne miesiące walki z beznadziejnością i bezprawiem panującym w naszej zniewolonej Ojczyźnie. To ogromny impuls do działania i niezłomnego trwania przy naszych wartościach. Dlatego: chwała Organizatorom i –

Czołem Wielkiej Polsce!

Jacek Okarmus

 

Relację wideo z Kamrackiego Wiecu Wyzwolenia Narodowego można obejrzeć na platformie YouTube:

https://youtu.be/i1-PAqiS-os

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *