Ruch 16 Postulatów – zaproszenie do współpracy

Nasz ruch powstał w Krakowie 15 października 2022 r. – wtedy na krakowskim Rynku odbyła się głośna manifestacja pod hasłem „Nie ma chleba bez wolności”, a w czasie debaty, jaka miała po niej miejsce, pierwsze osoby podpisały Deklarację Krakowską i 16 postulatów w niej zawartych.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zgadzają się z 16 postulatami i zasadami wzajemnych relacji w ramach tego, co nazywamy antysystemem. Wiemy, że nie obejmują one całości ważnych dla Polski zagadnień, niektóre pominęliśmy celowo, bo tak jak piszemy o tym w deklaracji, od lat są one podrzucane do debaty publicznej w celu wywoływania niemożliwych do rozwiązania sporów. Jednak naszym zdaniem postulaty stanowią mocne i bardzo konkretne podstawy programowe do pracy nad odzyskaniem Polski z rąk ludzi, którzy działają wbrew polskiemu interesowi narodowemu, wbrew zasadom naszej cywilizacji, wbrew naszemu człowieczeństwu.
Podpisanie deklaracji nie oznacza wstąpienia do formalnej organizacji, bo takiej nie tworzymy, ale jest deklaracją poparcia jej treści i wyrażeniem woli działania na rzecz jej realizacji. Czasem przystępują do naszego ruchu organizacje, ale jeszcze prostsze jest przystępowanie do niego osób fizycznych. Zależy nam, żeby były to osoby aktywne i działające lokalnie – albo jako osoby, albo w ramach lokalnych grup oporu, które tak licznie powstały w ciągu ostatnich kilku lat w odpowiedzi na kolejne kryzysy, jakie tworzą globalne elity i ich miejscowi podwykonawcy. Będziemy działać niezależnie, ale w miarę możliwości będziemy się solidarnie wspierać w walce o osiągnięcie konkretnych, zawartych w deklaracji celów i oddolnie tworzyć podwaliny nowej Polski. Zapraszamy do współpracy i do działania. Czas nagli i nikt za nas Polski nie odzyska, musimy to zrobić sami.
Dotychczas zorganizowaliśmy lub braliśmy udział w następujących działaniach: 15 października 2022 r. zorganizowaliśmy demonstrację „Nie ma chleba bez wolności” i debatę „Jak odzyskać Polskę”, 21 listopada 2022 r. protestowaliśmy przeciw przyznaniu nagrody Rady Miasta Krakowa Oksanie Zabużko – „pisarce” gloryfikującej ukraińskich ludobójców, 19 grudnia 2022 r. zorganizowaliśmy protest w obronie dr. Zbigniewa Martyki prześladowanego przez krakowską Izbę Lekarską za występowanie w obronie prawdy naukowej i polskich pacjentów, 14 stycznia 2023 r. wyraziliśmy protest przeciw nieprzyjaznym wobec polskiego interesu narodowego manifestacjom Ukraińców na Rynku Głównym w Krakowie, 16 stycznia 2023 br. braliśmy udział w proteście przeciw prześladowaniu nauczycielki Małgorzaty Cisło nękanej przez ukraińskich uczniów, dyrekcję szkoły i lokalne władze oświatowe za patriotyczną aktywność obywatelską, 21 stycznia br. braliśmy udział i zabieraliśmy głos w wielkim proteście antywojennym w Warszawie.

DEKLARACJA KRAKOWSKA „NIE MA CHLEBA BEZ WOLNOŚCI”

Porozumienie organizacji wolnościowych Wolni Polacy Małopolska oraz my, zebrani 15 października 2022 r. na krakowskim Rynku i pod pomnikiem Grunwaldu polscy patrioci, żądamy zaprzestania działań niszczących polską gospodarkę. Inflacja to rezultat: lockdownów, sanitaryzmu, klimatyzmu, nieprzemyślanych sankcji i drukowania pieniądza bez pokrycia dla doraźnych interesów wyborczych, z naruszeniem zasad zapisanych w Konstytucji. Ani rząd, ani „totalna opozycja” nie pozwalają o tych oraz o innych ważnych dla Polski i Polaków sprawach głośno i swobodnie mówić. Zła i głupia polityka ekonomiczna łączy się dzisiaj z wieloma innymi działaniami klasy politycznej zagrażającymi fundamentom istnienia Polski i życia naszego narodu. Dlatego domagamy się:

 1. Zaprzestania polityki zadłużania Polaków, ukrywania długu poza budżetem, drukowania pieniędzy bez pokrycia; wycofania przepisów tak zwanego „Nowego Ładu”, które wprowadziły nowe, drastyczne obciążenia niszczące polską przedsiębiorczość.
 2. Zaprzestania likwidacji i przywrócenia do pracy polskich kopalń, uwolnienia cen energii od działań spekulacyjnych i sztucznych opłat w całym łańcuchu od producenta surowca do końcowego odbiorcy.
 3. Zachowania polskiej waluty jako gwarancji suwerenności oraz zaprzestania ograniczania swobody użycia gotówki w powszechnym obrocie.
 4. Natychmiastowego wypowiedzenia tak zwanego „Pakietu Klimatycznego” i wycofania Polski ze wszystkich wynikających z niego zobowiązań.
 5. Nieuznawania przez Polskę tak zwanej „zasady warunkowości” i stanowczego weta wobec jakichkolwiek ataków na suwerenność naszego kraju ze strony Unii Europejskiej, łącznie z zaprzestaniem wpłacania składek w sytuacji, gdyby UE kontynuowała swoje wrogie Polsce działania.
 6. Wprowadzenia autentycznej ekologizacji polskiego rolnictwa i prawdziwej kontroli jakości żywności na polskich stołach.
 7. Odrzucenia dyktatu WHO i zawieszenia członkostwa Polski w tej organizacji do czasu jej zasadniczej naprawy i odcięcia od wpływów wielkich korporacji farmaceutycznych.
 8. Uwolnienia zawodu lekarza spod wpływów koncernów farmaceutycznych i zaprzestania represji wobec lekarzy wiernych swojemu powołaniu, którzy chcą leczyć Polaków zgodnie z nauką i doświadczeniem.
 9. Ukarania i rozliczenia winnych spowodowania katastrofy zdrowotnej w czasie tak zwanej „pandemii”, która skutkowała setkami tysięcy dodatkowych zgonów.
 10. Zniesienia cenzury zarówno w mediach publicznych, jak i korporacyjnych.
 11. Wprowadzenia referendów, których przeprowadzenie po zebraniu wymaganej liczby podpisów byłoby obowiązkowe, a wynik wiążący dla organów państwa i samorządu.
 12. Wycofania projektu totalitarnej ustawy o tak zwanej ochronie ludności („lex Wąsik”).
 13. Zaprzestania zamachów na normalną edukację i prób zastąpienia jej zdalnym nauczaniem.
 14. Zaprzestania ukrainizacji Polski, a w szczególności ustawowego zablokowania możliwości uzyskiwania na dotychczasowych zasadach polskiego obywatelstwa i prawa głosowania w jakichkolwiek wyborach przez obecnych uchodźców z Ukrainy. Zaprzestania przekazywania pieniędzy polskich podatników na pomoc socjalną i przywileje dla Ukraińców wykraczające poza przyjęty na świecie standard pomocy uchodźcom i zdrowy rozsądek.
 15. Zaprzestania niebezpiecznej polityki prowojennej i podjęcia działań dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie.
 16. Umieszczenia w Konstytucji zapisów gwarantujących, że polskie złoża surowców, polskie lasy, wody i monopole naturalne pozostaną na zawsze we władaniu narodu polskiego.

Domagamy się dialogu i debaty nad naszymi postulatami, a nie cenzury, wyzwisk i represji. Bez wolności myśli i swobody wypowiedzi nie ma możliwości rozwiązania polskich problemów; ta prawda była aktualna w roku 1956 i jest aktualna dzisiaj.

Te postulaty wyrażane są przez wiele oddolnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń obywatelskich, także przez niektóre, głównie pozaparlamentarne, partie polityczne. Działamy w różny sposób, w różnych środowiskach, w różnym stopniu skupiamy się na poszczególnych postulatach, ale współtworzymy jednolity front, który wyznacza, kto jest naszym wrogiem, a kto sprzymierzeńcem.

Dlatego wszystkie działania prowadzące do realizacji tych postulatów zobowiązujemy się w miarę własnych zasobów i możliwości solidarnie wspierać, odkładając na bok różnice światopoglądowe i sprawy drugorzędne, które są zawsze wykorzystywane do dzielenia Polaków. Zobowiązujemy się do wzajemnego szacunku i nieatakowania osób oraz grup działających na rzecz ich realizacji. Odwoływanie się przy rozwiązywaniu sporów do kneblujących debatę publiczną obecnych przepisów prawa uważamy za niedopuszczalne i dyskwalifikujące. Stanowczo odrzucamy pozbawione podstaw wzajemne oskarżenia. Zamiast tego skupiamy się na walce i działaniach na rzecz odzyskania Polski, spory rozwiązujemy we własnym gronie, pamiętając, że konstruktywna krytyka jest konieczna, ale jej forma nie może szkodzić naszej sprawie.

 

DEKLARACJA KRAKOWSKA (16 POSTULATÓW) – do pobrania