Kees van der Pijl gościem Klubu Myśli Polskiej w Krakowie

wpis w: Planujemy | 0

16 czerwca w Klubie Myśli Polskiej w Krakowie odbędzie się pierwsze spotkanie z Keesem van der Pijlem (uwaga! wyjątkowo nie w Jubilacie, ale na św. Filipa 7). Debatę, zatytułowaną Tragedia Ukrainy. Od malezyjskiego boeinga do wojny, poprowadzą: Sebastian Pitoń i Mateusz Piskorski.

Profesor Kees van der Pijl to holenderski politolog, prawnik i ekonomista. Urodził się 15 czerwca 1947 roku w Dordrechcie. Studia ukończył na Uniwersytecie w Lejdzie. Od 1973 roku pracował na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Amsterdamie. W 1983 roku uzyskał habilitację na podstawie pracy Imperializm i kształtowanie się klas na obszarze północnoatlantyckim. Objął kierownictwo nad Ośrodkiem Badawczym Międzynarodowej Ekonomii Politycznej. Wraz ze swoimi współpracownikami stworzył w jego ramach nurt badawczy nazwany amsterdamską szkołą globalnej ekonomii politycznej.

W 2000 roku przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie objął stanowisko kierownika katedry stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Sussex. W latach 2001-2006 stał na czele utworzonego na tej uczelni Ośrodka Globalnej Ekonomii Politycznej. Pełnił również funkcję dziekana Wydziału Polityki i Stosunków Międzynarodowych w Sussex. W 2006 roku otrzymał stypendium naukowe Fundacji Leverhulme’a. Wykładał również na Uniwersytecie Owernijskim w Clermont-Ferrand (Francja), Uniwersytecie Orientalistycznym w Neapolu (Włochy). Laureat wielu nagród naukowych, m.in. Nagrody Deutscherów w 2008 roku.

Kees van der Pijl w swojej działalności badawczej koncentruje się na czterech podstawowych obszarach: transnarodowych klasach społecznych, strukturze gospodarki światowej, historii idei w stosunkach międzynarodowych i międzynarodowej ekonomii politycznej oraz modelach polityki zagranicznej. Znany jest przede wszystkim z opisu dominacji anglosaskiego heartlandu, z jego specyficznym neoliberalizmem, brakiem zaufania do państwa i indywidualizmem, nad pozostałymi regionami świata. W tych ostatnich, w jego ocenie, kształtują się alternatywne modele rywalizacyjne, rzucające wyzwanie Anglosasom.

W ostatnich latach zajmował się naukowo m.in. konfliktem na Ukrainie, wprowadzeniem reguł państwa wyjątkowego pod pretekstem pandemii (Pandemie van de angst. Opstap naar een totalitaire maatschappij?, Groningen 2021), modelami relacji międzynarodowych (The Discipline of Western Supremacy. Modes of Foreign Relations and Political Economy, London 2014).

Jego najbardziej znane prace naukowe dotyczyły globalnej klasy rządzącej (The Making of Atlantic Ruling Class, London 2012 [ostatnie wydanie]; Transnational Classes and International Relations, London 1998; Imperialism and Class Formation in the North Atlantic Area, Amsterdam 1983), teorii stosunków międzynarodowych (Global Rivalries from the Cold War to Iraq, London 2006). Ponadto opublikował kilkaset artykułów naukowych w kilkunastu językach.

Jest również pisarzem, autorem trzech powieści wydanych w latach 1989-1994. Po odejściu na emeryturę w 2012 roku zajął się także działalnością społeczną w duchu antywojennym, antyglobalistycznym i antysyjonistycznym.

Książka Tragedia Ukrainy. Od malezyjskiego Boeinga do wojny jest rozszerzoną specjalnie z myślą o Czytelnikach polskich pracą Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Prism of Disaster, wydaną w 2018 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu w Manchesterze. Autor uaktualnił niektóre wątki, a przede wszystkim dodał do pracy nowy, obszerny rozdział w postaci postscriptum.

Do zobaczenia.

Zygmunt Przetakiewicz