Wezwanie posłów i senatorów do zaprzestania bezprawnych działań na szkodę RP i Narodu Polskiego

wpis w: Aktualności | 0

Pismo, adresowane do posłów i senatorów RP, wyraża sprzeciw wobec propozycji zmian w Konstytucji zawartych w druku sejmowym nr 2263. „Propozycje te – jak stwierdzają autorzy pisma – są bezprawne, naruszają obowiązujące przepisy Konstytucji RP i przepisy prawa unijnego, są niepotrzebne, ryzykowne i rażąco naruszają interes Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. Mają na celu nadmierne zadłużanie Polski poza parlamentarną kontrolą, co w szybkim tempie doprowadzi Rzeczpospolitą Polską do utraty suwerenności, a także mają na celu rażącą dyskryminację Polaków we własnym kraju poprzez bezprawne pozbawianie ich osobistych majątków, bez odszkodowania, jedynie na podstawie domniemania urzędników administracyjnych, bez postępowania sądowego…”.

CAŁE PISMO DOSTĘPNE TU